Aktualności

II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym"

II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.  Głównym Organizatorem Konferencji było Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja została objęta Honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Partnerem Strategicznym Konferencji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Współorganizatorami Konferencji byli: Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Złotym Partnerem Konferencji był Bank Ochrony Środowiska, Srebrnymi Partnerami Ernst & Young oraz Instytut Prawa Gospodarczego, a Brązowym Partnerem Silesia Energy Group. Patronat honorowy sprawował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem Merytorycznym była międzynarodowa organizacja Association of Corporate Counsel Europe, natomiast Partnerem Regionalnym Kancelaria C/M/S. Partnerem Wydawniczym Wydawnictwo Ius Publicum. Głównym Partnerem Medialnym był Portal Biznes Alert.

Zamiarem drugiej edycji Konferencji było zgromadzenie na Uniwersytecie Łódzkim najwybitniejszych przedstawicieli nauki oraz biznesu z sektora energetycznego w celu wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnych zmian zachodzących w tym sektorze.

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, zajęła się aktualną problematyką polskiego sektora energetycznego. W ramach paneli dyskutowano na takie tematy jak: bezpieczeństwo energetyczne, rynek mocy, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, ochrona konsumentów czy elektromobilność. Wybrane zagadnienia przyciągnęły do murów Szkoły Prawa Uniwersytetu Łódzkiego studentów z całej Polski oraz wzbudziły zainteresowanie lokalnych mediów.

Sprawozdanie z Konferencji zostanie opublikowane w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” oraz „Yearbook Antitrust and Regulatory Studies”.

Konferencja


POWRÓT

Aktualności

"Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych" odbędzie się 9. kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

27. listopada w Katowicach odbyła się konferencja Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia" pod kierunkiem Prof. Mirosława Pawełczyka przy współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Przedsięwzięcie wpisało się w cykl konferencji prowadzonych przez PTG, pn. "Polscy przedsiębiorcy mówią o...".