Doradztwo dla start up

Oferujemy wsparcie prawno-gospodarcze dla początkujących przedsiębiorców. Pomagamy założycielom na każdym etapie prowadzenia biznesu, od doboru optymalnej struktury organizacyjnej i prawnej firmy, poprzez rejestrację spółki, doradztwo podatkowe, pomoc w obsłudze wszelkich umów, w tym finansowych (granty, kredyty, faktoring, leasing), po negocjacje z inwestorem, zabezpieczenie własności intelektualnej oraz bieżącą obsługę prawną firmy. Umożliwiamy klientom bezkosztowe korzystanie z naszych usług na pierwszym etapie współpracy i uiszczenie należności w dalszym, bardziej dochodowym okresie prowadzenia działalności lub w inny, ustalony indywidualnie z klientem sposób.

Zapraszamy na konsultacje. Szczegółowych informacji udzieli Patryk Felkel : p.felkel@ipg.edu.pl

Aktualności

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych

Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni zasady nadzoru nad rynkiem usług przewozowych. Nowe przepisy mają też eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz zwiększenie użycia produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych