Doradztwo dla start up

Oferujemy wsparcie prawno-gospodarcze dla początkujących przedsiębiorców. Pomagamy założycielom na każdym etapie prowadzenia biznesu, od doboru optymalnej struktury organizacyjnej i prawnej firmy, poprzez rejestrację spółki, doradztwo podatkowe, pomoc w obsłudze wszelkich umów, w tym finansowych (granty, kredyty, faktoring, leasing), po negocjacje z inwestorem, zabezpieczenie własności intelektualnej oraz bieżącą obsługę prawną firmy. Umożliwiamy klientom bezkosztowe korzystanie z naszych usług na pierwszym etapie współpracy i uiszczenie należności w dalszym, bardziej dochodowym okresie prowadzenia działalności lub w inny, ustalony indywidualnie z klientem sposób.

Zapraszamy na konsultacje. Szczegółowych informacji udzieli Patryk Felkel : p.felkel@ipg.edu.pl

Aktualności

"Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych" odbędzie się 9. kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

27. listopada w Katowicach odbyła się konferencja Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia" pod kierunkiem Prof. Mirosława Pawełczyka przy współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Przedsięwzięcie wpisało się w cykl konferencji prowadzonych przez PTG, pn. "Polscy przedsiębiorcy mówią o...".