Porady online

Zapraszamy do zadawania pytań prawnych. Każde z nich pozostanie anonimowe, a Państwa dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Na każde pytanie odpowiemy, przedstawiają Państwu proponowany czas przygotowania opinii lub dokumentu oraz proponowaną cenę.

Sugerowane ceny, za oferowane usługi:
 • opinia prawna sporządzona w terminie 5 dni roboczych, o długości nie większej niż 2 strony o formacie A4, zapisane czcionką 11 Time News Roman – nie więcej niż 80 zł brutto,
 • przygotowanie zindywidualizowanego projektu (umowy kupna/sprzedaży/najmu/dzierżawy/pożyczki/dostawy/zlecenia/ dzieło) o długości nie większej niż 3 strony, gdzie wartość umowy nie będzie wyższa niż 60 000 zł – nie więcej niż 300 zł brutto
 • przygotowanie zindywidualizowanego projektu (umowy kupna/sprzedaży/najmu/dzierżawy/pożyczki/dostawy/zlecenia/ dzieło) o długości nie większej niż 3 strony, gdzie wartość umowy nie będzie wyższa niż 60 000 zł – nie więcej niż 300 zł brutto
 • przygotowanie umowy spółki handlowej – spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki jawnej o długości nie większej niż 7 stron – nie więcej niż 400 zł brutto

Zarówno w przypadku opinii jak i dokumentu cena ustalana jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Wyceny dokonywane są bezpłatnie w ciągu godziny od zadania pytania w dni robocze między 8 a 16.

Państwa opinia zawierać będzie:

 • podstawy prawne - dowiesz się, jakie przepisy odnoszą się do Twojej sprawy
 • opis instytucji prawnych, jakie mają zastosowanie w Twojej sytuacji
 • wskazanie możliwych rozwiązań - zobaczysz, jakie masz możliwości, jeśli prawo przewiduje ich kilka
 • argumenty za i przeciw - podamy, jak bronić się przed ewentualnymi zarzutami drugiej strony
 • podsumowanie - jasna, ostateczna konkluzja
 • wzory odpowiednich pism lub gotowe dokumenty - na życzenie
 • odpowiedzi na pytania dodatkowe - w razie wątpliwości co do treści opinii

Niniejsza oferta ma jedynie charakter informacyjny nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i może być w każdym czasie zmieniona lub usunięta.

Zapytaj o opinię prawnika:

Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.