Publikacje

  
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz
Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w sposób klarowny przedstawia i wyjaśnia mnogie wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów rzeczonej ustawy dotyczących m.in. stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, czy regulaminu świadczenia usług.

Komentarz jest zbiorem analiz poglądów prezentowanych zarówno przez literaturę przedmiotu, jak i orzecznictwo.
  
Geoinformacja. Prawo i praktyka
"Geoinfomacja. Prawo i praktyka" to publikacja stanowiąca odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej. Wyjątkowość tej pozycji naukowej podkreśla fakt, że naukowe opracowania dotyczące zasad tworzenia i korzystania z tej infrastruktury należą do rzadkości. W istocie nagły przyrost różnego rodzaju danych dotyczących zjawisk nad, na i pod powierzchnią ziemi oraz postęp technologiczny sprawiły, że dziedzina ta została zauważona przez ustawodawcę unijnego i poddana szczególnej regulacji prawnej, zwłaszcza w aspekcie rozpowszechniania danych o przestrzeni gromadzonych przez organy administracji publicznej na różnych szczeblach.

Z tego względu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów z Uniwersytetu w Canberze, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Miszkolcu, Uniwersytetu Nebraski – Lincoln College of Law, Uniwersytetu w Osnabrück, Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, Wageningen UR – Alterra i z Kaufmann Consulting omówić prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Geoinformation. Law and practice