Aktualności

EKSPERT INSTYTUTU O ZWALCZANIU SKUTKÓW EPIDEMII KORONAWIRUSA W GOSPODARCE

 Jak wskazuje nasz ekspert: „Rządowy plan antykryzysowy to przedsięwzięcie bardzo ambitne i na wielką skalę, ale skalę tę wymusiła miara potrzeb”, jednak przewiduje również, że pakiet będzie uzupełniany i korygowany, bo - jak wskazuje - ten kryzys ma to do siebie, że jego kolejne etapy są trudne do przewidzenia. Wsparcie dla przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich powinno być jednym z kluczowych zadań zarządzania antykryzysowego części gospodarczej tek ministerialnych polskiego rządu, ponieważ jedynie siła gospodarki pozwoli zapewnić możliwie długie zaspokajanie podstawowych potrzeb obywateli, pracujących przecież w większości w sektorze prywatnym. Z pewnością obecny kryzys uwidoczni słabe punktu naszego ustroju gospodarczego, ale pozwoli również je lepiej dostrzec i jeżeli nie w pełni naprawić, to wyciągnąć wnioski na przyszłość. Z pewnością również obecny kryzys pozwoli ocenić w praktyce stosowanie w Polsce zasady społecznej gospodarki rynkowej.

Z całą treścią wypowiedzi naszego Eksperta można zapoznać się pod poniższymi linkami:


https://www.youtube.com/watch?v=MnrXM9vSBBA

https://www.youtube.com/watch?v=4Wwg--Ja6-E

https://www.wnp.pl/finanse/szolucha-skala-rzadowego-planu-antykryzysowego-wymuszona-potrzebami,380591.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/szolucha-skala-rzadowego-planu-antykryzysowego-wymuszona-potrzebami,163279.html
POWRÓT

Aktualności

Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową

Z dumą prezentujemy kolejną pozycję w ofercie Wydawnictwa IUS PUBLICUM

Zmiany obejmujące umowy najmu lokali #COVID-19

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii ustawodawca przewidział szereg regulacji (obejmujących m.in. przedłużenie obowiązywania zawartych już umów czy czasowy zakaz ich wypowiadania),