Zarządzanie zasobami ludzkimi

Proces efektywnej rekrutacji i selekcji służy przyciągnięciu do organizacji najbardziej wartościowych kandydatów. Z jednej strony wymaga szczegółowej analizy oczekiwań, jakie stawia przed kandydatem organizacja i konkretne stanowisko pracy, z drugiej – trafnej diagnozy kwalifikacji, kompetencji, cech osobowości, inteligencji, prezentowanych postaw i wielu innych zmiennych charakteryzujących potencjalnych pracowników.

Umiejętność łączenia właściwej analizy potrzeb organizacji z precyzyjną oceną przydatności kandydatów, zapewnia trafność wyboru, co potwierdzamy udzielaną gwarancją, której długość uzależniona jest od specyfiki stanowiska.

Prowadząc rekrutacje wykorzystujemy:
  • autorskie metody poszukiwania i docierania do kandydatów,
  • wystandaryzowane scenariusze rozmów kwalifikacyjnych,
  • trafnie dobierane próbki pracy,
  • Assessment Centre,
  • spełniające wymogi trafności i rzetelności narzędzia psychologiczne służące do oceny osobowości, inteligencji, stylów radzenia sobie ze stresem, kompetencji społecznych i innych.

Oferujemy rekrutację i selekcję pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz executive search.

Aktualności

"Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych" odbędzie się 9. kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

27. listopada w Katowicach odbyła się konferencja Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia" pod kierunkiem Prof. Mirosława Pawełczyka przy współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Przedsięwzięcie wpisało się w cykl konferencji prowadzonych przez PTG, pn. "Polscy przedsiębiorcy mówią o...".