Doradztwo podatkowe

Każde zdarzenie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, takie jak: zakup towarów i materiałów, świadczenie usług, remont, zaciągnięcie kredytu, leasingu, wdrożenia linii produkcyjnej itd. powinno być poprzedzone odpowiednimi kalkulacjami finansowymi i analizą podatkową. Przy tym założeniu planowanie rozwoju firmy staje się bardziej dokładne i przewidywalne. Warto w tym procesie korzystać z profesjonalnych usług ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w stosowaniu i wykładni prawa podatkowego.

Instytut Prawa Gospodarczego świadczy fachowe doradztwo w bieżącym zarządzaniu firmą w oparciu o realia biznesowe działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zapewniając bezpieczeństwo finansowe operacji i korzyści podatkowe. Staramy się skorygować i uszczegółowić zawierane przez Klienta transakcje w ujęciu podatkowym, zapewniając pełniejszy ich obraz i bezpieczeństwo podejmowanych decyzji.

Consulting podatkowy IPG obejmuje:


  • analizę planowanych transakcji gospodarczych i wypracowanie skutecznych rozwiązań związanych z nimi problemów podatkowych,
  • bieżące doradztwo podatkowe, w tym: opiniowanie umów pod względem skutków podatkowo-prawnych, udzielanie informacji prawnych, sporządzenie opinii na temat dokonywanych rozliczeń podatkowych, odpowiedzi e-mailowe na zapytania Klienta, konsultacje telefoniczne problemów podatkowych,
  • audyt podatkowy – kompleksową analizę zobowiązań podatkowych Klienta i szczegółowy przegląd wybranych obszarów jego działalności w dowolnym okresie, które mogą stanowić źródła ryzyka podatkowego. Celem audytu podatkowego jest wskazanie propozycji działań umożliwiających ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych.
Poprzez kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego chcemy odciążyć Klientów w codziennych, skomplikowanych zadaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dlatego doradztwo IPG to przede wszystkim:

  • możliwość redukcji zobowiązań podatkowych do poziomu najniższego z możliwych, w świetle obowiązującego prawa,
  • indywidualne podejście – rozwiązania problemów podatkowych uwzględniające specyficzne potrzeby danego Klienta,
  • dyskrecja i tajemnica zawodowa ‑ dbamy o to, aby wszelkie informacje uzyskane w toku współpracy pozostały bezpieczne i zostały wykorzystane tylko na rzecz Klienta,
  • wiedza i doświadczenie będące sumą kompetencji wszystkich naszych pracowników – ekspertów w swoich dziedzinach.
Rozwiązania przez nich proponowane są jednocześnie efektem skutecznej współpracy, działania w oparciu o przemyślane i ciągle doskonalone zasady organizacyjne i zasady kontroli wewnętrznej.

Aktualności

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych

Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni zasady nadzoru nad rynkiem usług przewozowych. Nowe przepisy mają też eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz zwiększenie użycia produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych