Aktualności

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

 Konferencja ta była sposobnością do przeanalizowania nowych regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, które w ocenie ich twórców ma przynieść pozytywny oddźwięk wśród przedsiębiorców. Powinny bowiem ułatwić podjęcie działalności gospodarczej oraz ma - w swojej istocie - zmienić stosunek organów administracji publicznej do przedsiębiorców. Z uwagi na to, że pakiet ustaw zwanych „Konstytucją Biznesu” wszedł w życie kilka miesięcy temu, uczestnicy podzielili się również się swoimi doświadczeniami w sferze stosowania nowych przepisów.

W skład Rady Programowej Konferencji weszli wybitni przedstawiciele nauki prawa, w tym współtwórcy pakietu ustaw „Konstytucja dla Biznesu”. Podczas Konferencji głos zabrali m.in. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, administracji państwowej, samorządów prawniczych, a także przedsiębiorcy. Wykład otwierający Konferencję wygłosił główny organizator wydarzenia oraz jeden ze współtwórców „Konstytucji dla Biznesu” prof. Mirosław Pawełczyk.

Konferencja opierała się na wystąpieniach w formie referatów i paneli dyskusyjnych.
POWRÓT

Aktualności

"Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych" odbędzie się 9. kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

27. listopada w Katowicach odbyła się konferencja Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia" pod kierunkiem Prof. Mirosława Pawełczyka przy współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Przedsięwzięcie wpisało się w cykl konferencji prowadzonych przez PTG, pn. "Polscy przedsiębiorcy mówią o...".