Aktualności

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni zasady nadzoru nad rynkiem usług przewozowych. Nowe przepisy mają też eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym dokonuje kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: najpoważniejsze naruszenia – NN, bardzo poważne naruszenia – BPN i poważne naruszenia – PN. Ma to pozwolić na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE w zakresie poważnych naruszeń przepisów unijnych (i ich kwalifikację), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowe rozwiązania zakładają, że poważne naruszenie, bardzo poważne naruszenie lub najpoważniejsze naruszenie może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Nowe przepisy zakładają również, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania przewoźnikowi drogowemu deklaracji, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów 1 czerwca 2018 r., poza niektórymi przepisami, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

źródło: mib.gov.pl
fot. freeimages.com
POWRÓT

Aktualności

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

27. listopada w Katowicach odbyła się konferencja Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia" pod kierunkiem Prof. Mirosława Pawełczyka przy współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Przedsięwzięcie wpisało się w cykl konferencji prowadzonych przez PTG, pn. "Polscy przedsiębiorcy mówią o...".

II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym"

W dniu 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej sektorowi energetycznemu pt. "Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym".