Aktualności

20
lut
Wydawanie interpretacji indywidualnych według nowych zasad

Wydawanie interpretacji indywidualnych według nowych zasad

Wkrótce wejdą w życie zmiany dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych. Od początku marca br. będą one wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

17
lut
Współpraca IPG z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Współpraca IPG z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Miło nam poinformować o nawiązaniu stałej i w perspektywie długofalowej współpracy Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

11
lut
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym.

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na Konferencję Naukową, która odbędzie się 23 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. jest partnerem technicznym konferencji.

11
lut
Nowe zasady przeciwdziałania wyłudzaniu VAT

Nowe zasady przeciwdziałania wyłudzaniu VAT

Sejm aktualnie pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Celem tej ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nastawionych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT).

2
lut
Zmiany dotyczące nadzorowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Zmiany dotyczące nadzorowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Przepisy regulujące nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi mają zostać dostosowane do potrzeb małych kas, prowadzących działalność o ograniczonym zasięgu i słabszej pozycji na rynku. Sejm przyjął właśnie nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.


Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.