Aktualności

11
lut
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym.

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na Konferencję Naukową, która odbędzie się 23 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. jest partnerem technicznym konferencji.

11
lut
Nowe zasady przeciwdziałania wyłudzaniu VAT

Nowe zasady przeciwdziałania wyłudzaniu VAT

Sejm aktualnie pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Celem tej ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nastawionych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT).

2
lut
Zmiany dotyczące nadzorowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Zmiany dotyczące nadzorowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Przepisy regulujące nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi mają zostać dostosowane do potrzeb małych kas, prowadzących działalność o ograniczonym zasięgu i słabszej pozycji na rynku. Sejm przyjął właśnie nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

23
sty
Konferencja naukowa: Konstytucja Biznesu - nowy wymiar gospodarki

Konferencja naukowa: Konstytucja Biznesu - nowy wymiar gospodarki

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum wraz z Instytutem Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 17 i 18 października 2017 roku w Katowicach.

19
sty
Mniejsze obowiązki szkoleniowe dla pracowników sektora budowlanego

Mniejsze obowiązki szkoleniowe dla pracowników sektora budowlanego

Szkolenia pracowników sektora budowlanego, które były wymagane do tej pory, zostaną znacząco ograniczone. Nowe regulacje zmniejszą obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych.


Aktualności

Nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która dostosuje polskie regulacje do przepisów unijnych. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy czeka szereg zmian.

Zmiana przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

Podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym czekają istotne zmiany. Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje krajowe przepisy do unijnych regulacji.