Aktualności

8
sie
Umowa najmu instytucjonalnego

Umowa najmu instytucjonalnego

Parlament przyjął ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy ? umowę najmu instytucjonalnego. W umowie tej wynajmującym będzie mogła być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług wynajmu lokali mieszkalnych.

13
lip
Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu

Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu

Senat przyjął bez poprawek ustawę, która ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do odbiorców. Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

7
lip
Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Nowe regulacje mają zapewnić przejrzystość oraz stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

28
cze
Bezpieczeństwo działalności związanej ze złożami węglowodorów

Bezpieczeństwo działalności związanej ze złożami węglowodorów

Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem złóż węglowodorów na obszarach morskich.

21
cze
Nowy typ zezwolenia dla cudzoziemców na pracę sezonową

Nowy typ zezwolenia dla cudzoziemców na pracę sezonową

Sejm pracuje aktualnie nad projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ten określa nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.


Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.