Aktualności

7
lip
Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Nowe regulacje mają zapewnić przejrzystość oraz stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

28
cze
Bezpieczeństwo działalności związanej ze złożami węglowodorów

Bezpieczeństwo działalności związanej ze złożami węglowodorów

Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem złóż węglowodorów na obszarach morskich.

21
cze
Nowy typ zezwolenia dla cudzoziemców na pracę sezonową

Nowy typ zezwolenia dla cudzoziemców na pracę sezonową

Sejm pracuje aktualnie nad projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ten określa nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

14
cze
Ważne zmiany w Prawie pocztowym

Ważne zmiany w Prawie pocztowym

Ustawa nowelizująca Prawo pocztowe została podpisana przez Prezydenta. Nowe przepisy korygują sposób liczenia udziału operatora pocztowego w dopłacie w finansowaniu kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

10
cze
Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji została podpisana przez Prezydenta RP. Nowe przepisy określają zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym.


Aktualności

Nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która dostosuje polskie regulacje do przepisów unijnych. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy czeka szereg zmian.

Zmiana przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

Podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym czekają istotne zmiany. Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje krajowe przepisy do unijnych regulacji.