Aktualności

2
lis
Akta pracownicze będą przechowywane krócej i w formie elektronicznej

Akta pracownicze będą przechowywane krócej i w formie elektronicznej

Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie skrócony z 50 do 10 lat. Pracodawca będzie mógł również przechowywać akta pracownicze w formie elektronicznej. Takie są główne założenia ustawy przyjętej przez Radę Ministrów.

14
paź
Nowe zasady nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym

Nowe zasady nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym

Rząd przyjął projekt ustawy, której najistotniejszym celem będzie wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym. Projekt odbiera gminom funkcję regulatora rynku i powierza ją nowemu organowi.

7
paź
Ułatwienia w uzyskaniu pomocy publicznej na naprawę przedsiębiorstwa

Ułatwienia w uzyskaniu pomocy publicznej na naprawę przedsiębiorstwa

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na przebudowę oraz modernizację małych i średnich przedsiębiorstw bez obowiązku zatwierdzania takiej pomocy przez Komisję Europejską.

29
wrz
Pakiet zmian dla przedsiębiorców

Pakiet zmian dla przedsiębiorców

Szykują się zmiany w przepisach prawa podatkowego i gospodarczego mające ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom. Nowe regulacje zmniejszą obciążenia biurokratyczne, rozszerzą niektóre przywileje oraz zlikwidują niejasności w przepisach, które rodzą problemy w codziennym prowadzeniu działalności.

23
wrz
Nowe przepisy dotyczące pośrednictwa w przewozie osób

Nowe przepisy dotyczące pośrednictwa w przewozie osób

Szykują się zmiany w ustawie o transporcie drogowym mające ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Obecnie na rynku tym działa wiele podmiotów wykonujących przewozy bez licencji.


Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.