Aktualności

5
cze
Zwykły podpis elektroniczny nie wystarczy do założenia spółki z o.o.

Zwykły podpis elektroniczny nie wystarczy do założenia spółki z o.o.

Już wkrótce zmienią się zasady tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24. Do zawiązywania spółki w tym trybie oraz do składania wniosku o wpis takiej spółki do KRS będą wymagane: kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

24
maj
Jeden przelew do ZUS za wszystkie składki

Jeden przelew do ZUS za wszystkie składki

Prezydent RP podpisał ustawę, która zmienia zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z nowymi regulacjami płatnicy będą dokonywali jednego przelewu, na indywidualne rachunki, za wszystkie należności względem ZUS.

17
maj
Zmiana regulacji dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek

Zmiana regulacji dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego, mająca na celu ustanowienie zasad dotyczących równomiernego rozmieszczania aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych, została podpisana przez Prezydenta RP.

10
maj
Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych została podpisana przez Prezydenta RP. Głównym założeniem ustawy jest podniesienie standardów pracy tymczasowej oraz poprawa warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych.

19
kwi
Obowiązek zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych

Obowiązek zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych

Przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów weszły w życie. Regulują one obowiązki podmiotów wysyłających oraz odbierających, a także przewoźnika i kierującego środkiem transportu w zakresie drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za ich naruszenie.


Aktualności

Nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która dostosuje polskie regulacje do przepisów unijnych. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy czeka szereg zmian.

Zmiana przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

Podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym czekają istotne zmiany. Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje krajowe przepisy do unijnych regulacji.