Aktualności

28
lis
Rozszerzenie ochrony prawnej uczestników przetargu

Rozszerzenie ochrony prawnej uczestników przetargu

Sąd Najwyższy w podjętej niedawno uchwale stwierdził, że zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą obejmować zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

17
lis
Nowe ustawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Nowe ustawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Wkrótce zmienią się przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Rząd przyjął projekty kilku nowych aktów prawnych, które mają zastąpić przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

12
lis
Trwają prace nad ustawą dotyczącą ochrony cyberprzestrzeni

Trwają prace nad ustawą dotyczącą ochrony cyberprzestrzeni

Resort cyfryzacji opracował projekt ustawy, która ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

2
lis
Akta pracownicze będą przechowywane krócej i w formie elektronicznej

Akta pracownicze będą przechowywane krócej i w formie elektronicznej

Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie skrócony z 50 do 10 lat. Pracodawca będzie mógł również przechowywać akta pracownicze w formie elektronicznej. Takie są główne założenia ustawy przyjętej przez Radę Ministrów.

14
paź
Nowe zasady nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym

Nowe zasady nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym

Rząd przyjął projekt ustawy, której najistotniejszym celem będzie wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad rynkiem wodociągowo-kanalizacyjnym. Projekt odbiera gminom funkcję regulatora rynku i powierza ją nowemu organowi.


Aktualności

Nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która dostosuje polskie regulacje do przepisów unijnych. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy czeka szereg zmian.

Zmiana przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

Podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym czekają istotne zmiany. Wkrótce wejdzie w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje krajowe przepisy do unijnych regulacji.